Woningborg

Bouwbedrijf Tomassen is aangesloten bij Woningborg en is in het bezit van de daarbij behorende certificaten. 

De certificaten van Woningborg zijn ontwikkeld met het doel om voor zowel particuliere kopers van nieuwbouwwoningen als zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits zekerheid te geven en risico's af te dekken.

Certificaten particulier

Woningborg heeft twee verschillende typen certificaten voor particuliere kopers. Het Certificaat Nieuwbouw en het Certificaat Transformatie (voor het transformeren van een bestaand gebouw naar een gebouw met een woonbestemming). Beide certificaten geven kopers van een nieuwe of getransformeerde woning de volgende waarborgen:

De afbouwwaarborg

Gaat de bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.


De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

Deze twee verschillende certificaten van Woningborg hebben beide dus één ding gemeen: optimale zekerheid in alle omstandigheden van het bouwtraject.
 

Certificaten zakelijk

Zakelijke opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, vragen bij het verstrekken van bouwopdrachten in toenemende mate om bankgaranties. Vanuit hun positie niet meer dan logisch gezien de vele faillissementen in de bouwsector. Maar wat zij vaak niet beseffen, is dat een bankgarantie de kredietruimte van de bouwonderneming vermindert. En juist deze kredietruimte is voor een bouwonderneming cruciaal in deze moeilijke economische tijden.

Woningborg begrijpt deze problematiek. Daarom heeft Woningborg een uitstekend, sterker nog, een beter alternatief voor deze bankgaranties ontwikkeld: de Waarborgregeling voor zakelijke opdrachtgevers.